آوریل 14, 2022

مقوا ایندربرد

مقوا ایندربرد (Ivory Board) مقوا ایندل برد ، ایندربرد، FBB یا مقوای بهداشتی مقوایی چند لایه است که از لایه های متعددی از خمیر شیمیایی و […]
آوریل 14, 2022

مقوا پشت طوسی

مقوا پشت طوسی (Grey Back Duplex Board) مقوایی بازیافتی با گراماژهای متفاوت که یک طرف آن سفید و طرف دیگر آن طوسی است، مقوای پشت طوسی […]